תוכנית אישית להכשרת מטפלים

בטיפול בטראומה באינטרנט

 (לימודי-תעודה למטפלים מוסמכים)

בהנחיית ד"ר דרור גרין

 דרור גרין

בעשר השנים האחרונות נמניתי עם חלוצי הטיפול הנפשי באינטרנט, ובמקביל פיתחתי גישה לטיפול בפוסט-טראומה (אימון רגשי). השילוב שבין שני התחומים פתח לפני עולם חדש של אפשרויות טיפול בנפגעי טראומה והלומי-קרב, המתקשים לפנות לטיפול קונבנציונלי.

באתר 'פסייקום' שהקמתי פיתחתי את הקליניקה הווירטואלית הראשונה (והיחידה עד כה), המבוססת על מחקר שערכתי במאות אתרים טיפוליים במטרה לזהות ולאפיין את התנאים הדרושים ליצירת 'מקום בטוח' בטיפול הפסיכולוגי באינטרנט. 

התוכנית לטיפול באינטרנט בפוסט-טראומה מאפשרת להלומי-הקרב, באמצעות הקליניקה הווירטואלית, תהליך טיפולי יעיל המבוסס על אמון ותחושה של 'מקום בטוח'. התוכנית מאפשרת טיפול אינדיבידואלי למי שמתקשה לצאת מביתו, וכן תוכנית לטיפול קבוצתי המאפשרת לנפגעי הטראומה לשלב תמיכה קבוצתית בעבודה טיפולית.

התוכנית מבוססת על שיטת 'האימון הרגשי' שפיתחתי, המספקת לנפגעי הטראומה כלים יעילים להתמודדות יומיומית עם שיבוש המערכת הרגשית, המתבטאת בקריסת מערכות ופגיעה ביכולת לתפקד במציאות. השיטה מאפשרת לנפגעי הטראומה לרכוש, באמצעות תרגול, כלים ליצירת 'מקום בטוח' בקשריהם עם הסביבה הקרובה ועם המציאות, ולהתמודד באופן יעיל יותר עם החרדה.

מטפלים שיסיימו בהצלחה את תוכנית ההכשרה יוכלו להצטרף לצוות המטפלים של אתר 'פסייקום', ולעשות שימוש בקליניקה הווירטואלית החדשה.  


תנאי קבלה  

  • תואר מוכר במקצועות הפסיכותרפיה: תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, דוקטורט בפסיכיאטריה או ברפואה ותארים מקבילים בפסיכותרפיה, בעבודה סוציאלית או בטיפול באמנויות. 
  • חברות באיגוד מקצועי מוכר.
  • ניסיון של שנתיים לפחות בפסיכותרפיה תחת הדרכה.
  • יכולת הקלדה.
  • הגשת קורות-חיים מפורטים וראיון קבלה.

מבנה התוכנית

תוכנית הלימודים כוללת שלושה טרימסטרים שנתיים, שכל אחד מהם בן אחד-עשר מפגשים שבועיים הכוללים לימוד והדרכה אישית.   

התוכנית מבוססת על התנסות חווייתית, המשולבת בידע התיאורטי.

הלימודים מתקיימים באתר 'פסייקום', בקליניקה הווירטואלית המשמשת גם ללימוד ולהדרכה.  

התוכנית דורשת קריאת חומר באנגלית, פרקטיקה מעשית, כתיבת מאמרי סיכום והצגת תיאורי-מקרים.  

מהלך המפגש  

לכל מפגש לימודי ישנו מבנה קבוע, המשלב ידע, מעורבות והתנסות. המפגשים מבוססים על היכרות מוקדמת של החומר על-ידי המשתתפים.

המפגש השבועי הנמשך שעה כולל ארבעה שלבים:  

  • הצגת הנושא. 
  • פרזנטציה של נושא המפגש על-ידי המודרך.
  • דיון.
  • התנסות וסימולציה.  

 

דרישות התוכנית

הלימודים מבוססים על השתתפות בכל המפגשים השבועיים, וכן על לימוד אינדיבידואלי והתנסות מעשית.  

על המודרך לקרוא את ביבליוגרפית החובה לכל אחד מן המפגשים הלימודיים, לפני המפגש, ולהגיע מוכן לדיון בנושא.  

על המודרך להציג פרזנטציה קצרה של החומר הנלמד בתחילת כל מפגש. ניתן בסיום כל טרימסטר על המשתתפים לכתוב מאמר קצר. הלימודים אינם כוללים מבחנים.  

תוכנית הלימודים 

שלושת הטרימסטרים יאפשרו למודרך להתוודע אל יסודות הטיפול הנפשי באינטרנט, אל מאפייני היחסים הטיפוליים באינטרנט ואל הקליניקה הווירטואלית.  

טרימסטר ראשון: יצירת הקשר הטיפולי, שיקום שבע המיומנויות הרגשיות (כולל שבעה מפגשי התנסות ב'אימון רגשי'). 

טרימסטר שני: הקליניקה הווירטואלית כמקום בטוח (כולל מבוא לטיפול נפשי באינטרנט וההיסטוריה של הטיפול הנפשי באינטרנט ).

טרימסטר שלישי: אימון רגשי באינטרנט לנפגעי טראומה.  

יומן לימודי

במקביל למפגשים הפרונטליים ינהל המודרך יומן לימודי בקליניקה הווירטואלית. היומן הלימודי ישמש לצורכי לימוד (המשך הדיון שהתקיים במפגש השבועי), לצורכי הדרכה והדרכה עצמית ולתרגול.  

אתיקה  

המדריך והמודרך יהיו כפופים לכללי האתיקה החלים עליהם בהתאם לאיגודים המקצועיים אליהם הם משתייכים, וכן לכללי האתיקה של התוכנית, המשלבים את התוספות הקשורות לטיפול הנפשי באינטרנט. הםיתחייבו לסודיות בכל הקשור בהצגת מקרים ובדינמיקה הקבוצתית.

אתיקה  

המדריך והמודרך יהיו כפופים לכללי האתיקה החלים עליהם בהתאם לאיגודים המקצועיים אליהם הם משתייכים, וכן לכללי האתיקה של התוכנית, המשלבים את התוספות הקשורות לטיפול הנפשי באינטרנט. הם יתחייבו לסודיות בכל הקשור בהצגת מקרים ובדינמיקה הקבוצתית.  

לוח זמנים

בתיאום אישי עם כל מודרך.  

מיקום: פסייקום -  www.psychom.com 

הרשמה ותשלום 

יש להעתיק ולשלוח את טופס ההרשמה בדואר האלקטרוני: drorgreen@gmail.com.

 - אל טופס ההרשמה יש לצרף:

- דף קורות חיים מפורט, אישי ומקצועי.

 - צילום.

הנרשמים יוזמנו לראיון (אינטרנטי) לבדיקת התאמתם לתוכנית.

 שכר-לימוד לשנת לימודים מלאה: 14,000 ש"ח + מע"מ.  


 טופס הרשמה לתוכנית החד-שנתית להכשרת מטפלים בטראומה באינטרנט


שם פרטי:

שם משפחה:

תאריך לידה:

מצב משפחתי:

מין:

כתובת:

מיקוד:

טלפון:

טלפון נייד:

דואר אלקטרוני:

אתר אינטרנט:

תואר אקדמי (שם המוסד):

הסמכה מקצועית / מומחיות:

חברות באיגוד מקצועי:

מקום עבודה נוכחי:

ותק:

מצורפים:

1. דף קורות חיים.

2. צילום.

תאריך:                                                             חתימה:


לפרטים נוספים: טלפון 073-2248404.