תקנון אתר פסייקום

 

 1. אתר 'פסייקום'. 
  1. ברוכים הבאים לאתר 'פסייקום'. תקנון האתר מיועד למנוע אי-הבנות הנוגעות לשימוש באתר, ולאפשר יצירת קשר המבוסס על אמון וכבוד הדדי. אתם מוזמנים לכתוב לנו כדי שנוכל לייעל את השימוש באתר או לנסח מחדש תנאים שאינם בהירים דיים.  
  2. כל גולש המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר ומתחייב לקבל את הוראות התקנון, ומצהיר שלא תהיה לו טענה כלפי בעלי האתר או מפעיליו.  
  3. אתר 'פסייקום' מוקדש לשירותי יעוץ בתחומים רגשיים ונפשיים. המושגים 'נפש' ו'רגש' אינם מוגדרים באופן מוסכם, ולכן יתייחסו השירותים המוצעים באתר זה אך ורק להגדרות המפורטות בסעיפים 2 ו-3 בהמשך.  
  4. השימוש באתר פתוח לכל הגולשים ברשת האינטרנט או לחברים הרשומים בו, אך השירותים הניתנים בו מיועדים אך ורק לבני 18 ומעלה. כל משתמש העושה שימוש כלשהו באתר (להלן 'המשתתף') מצהיר בזאת שקרא והבין את תנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון האתר והסכים להם, וכי לא תהיה לו או לבא כוחו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד בעלי האתר או מפעיליו או מישהו מטעמם.  
 2. טיפול נפשי באינטרנט.   
  1. המושג 'טיפול נפשי' או 'טיפול פסיכולוגי' הוא מושג המתייחס לארבע-מאות גישות שונות לפסיכותרפיה, שאין ביניהן מוסכמה לגבי מהותו של 'טיפול נפשי' (ר' 'טיפול נפשי, מדריך למשתמש', 'ספרים, הוצאה לאור'). המושג 'טיפול', הלקוח מן הז'ארגון הרפואי, הועתק ל'טיפול הנפשי' מסיבות היסטוריות, למרות שאין מדובר בטיפול אלא בתמיכה רגשית מסוגים שונים, המבוססת על תהליכים הנעשים על-ידי הלקוח ('המטופל') ולא על ידי 'המטפל'.  
  2. לפיכך, גם 'הטיפול הנפשי באינטרנט', המוצע באתר זה, אינו 'טיפול' במובן הרפואי, אלא סוגים שונים של תמיכה רגשית בהתאם לגישתו של כל אחד מאנשי המקצוע המעניקים 'טיפול נפשי באינטרנט' באתר. התנאי לקבלת שירותי 'טיפול נפשי באינטרנט' באתר 'פסייקום' הוא נכונותו של 'המטופל' לקבל אחריות על התהליכים הרגשיים שלו, מתוך הבנה שתפקידו של המטפל אינו חורג מיצירת 'מקום בטוח' שבו יתקיים תהליך זה.  
  3. כדי להסיר כל ספק, הטיפול הנפשי באינטרנט באתר 'פסייקום' אינו מהווה תחליף לכל טיפול רפואי או נפשי אחר, פסיכיאטרי או פסיכולוגי. השירותים הניתנים באתר מציעים תמיכה וייעוץ ללקוחות האתר, במטרה לסייע להם לחזק בכוחות עצמם וללא מניפולציה חיצונית (מצד 'המטפל') את הניהול הרגשי שלהם).  
  4. אתר 'פסייקום' מקשר בין הגולשים לבין אנשי המקצוע (פסיכולוגים, פסיכיאטרים, פסיכותרפיסטים ועוד), אך אינו אחראי לתוצאות השירות שהם מעניקים. כל אחד מאנשי המקצוע מתחייב לכללי האתיקה המקצועית של אתר 'פסייקום', ובמקביל לכללי האתיקה של הארגון המקצועי אליו הוא משתייך.  
 3. יעוץ נפשי חד-פעמי.  
  1. בשל המחסור במידע לציבור הרחב אודות נושאים נפשיים ורגשיים, מציעים המומחים באתר 'פסייקום' יעוץ לכל מי שנזקק לטיפול נפשי או למידע בנושאים אלו. זהו יעוץ חד-פעמי, שאינו מבוסס על היכרות מעמיקה עם הפונים, והוא מציע מידע או 'חוות-דעת נוספת'.  
  2. היועצים המומחים באתר יספקו לפונים את הידע שברשותם, אך השימוש במידע שהתקבל נותר באחריותם של הפונים בלבד.  
  3. כדי להסיר כל ספק, היעוץ החד-פעמי באתר 'פסייקום' אינו מהווה תחליף לכל טיפול רפואי או נפשי, פסיכיאטרי או פסיכולוגי. השירותים הניתנים באתר מציעים מידע ללקוחות האתר, במטרה לסייע להם להבין את הקושי שבו הם נתונים ולמצוא את העזרה המקצועית שלה הם זקוקים.  
  4. אתר 'פסייקום' מקשר בין הגולשים לבין המומחים המייעצים (פסיכולוגים, פסיכיאטרים, פסיכותרפיסטים ועוד), אך אינו אחראי לתוצאות השירות שהם מעניקים. כל אחד מאנשי המקצוע מתחייב לכללי האתיקה המקצועית של אתר 'פסייקום', ובמקביל לכללי האתיקה של הארגון המקצועי אליו הוא משתייך.  
 4. תנאי ההשתתפות.  
  1. הרשות להשתתף באתר או לבצע בו פעולה בהתאם לתנאי האתר ולתקנון זה נתונה לכל הגולשים באינטרנט ולכל חברה המאוגדת כדין בישראל ורשומה ברשם החברות. הרשות לקבל באתר שירותי טיפול נפשי או יעוץ נפשי נתונה אך ורק לגולשים מעל גיל 18.  
  2. הרשות לקבלת שירותים בתשלום או לביצוע קניה באתר נתונה למחזיקי כרטיס אשראי תקף.  
  3. האתר רשאי להפסיק את השתתפותו של מי שמפר את תנאי התקנון, המפריע לפעילות האתר או פוגע במשתתפים אחרים. המשתתף מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם כתוצאה מכך, וכן לשלם שכר טרחת עורך-דין והוצאות משפטיות בשל הפרת תנאי השימוש באתר.  
  4. האתר רשאי לשנות את תקנון האתר ואת תנאי ההשתתפות בכל עת ללא הודעה מוקדמת, להפסיק את פעילות האתר, לבצע בו פעילות תחזוקה שוטפת או לשנות את אופן פעולתו, מבלי שתהיה למשתתפים טענה כלפי האתר, אלא אם כן יתחייב האתר באופן אישי כלפי משתתף מסוים לספק לו שירות מסוים.   
  5. האתר רשאי להפסיק את השירותים הניתנים בו על-פי שיקול דעתו.  
 5. פרטי המשתמש.  
  1. בעת ההרשמה לאתר או בעת ביצוע תשלום יהיה על המשתתפים להקליד את הפרטים המדוייקים של זהותם: שם פרטי, שם משפחה, שם החברה, מספר תעודת זהות או מספר רישום החברה (ח.פ.), שם הרחוב ומספר הבית, היישוב, המיקוד, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי כרטיס האשראי.  
  2. המשתתפים מתחייבים למסור את הפרטים המדוייקים, שכן מסירת פרטים כוזבים עשויה להביא לנקיטת צעדים משפטיים ותביעות בהתאם לנזק שייגרם לאתר.  
  3. פרטי כרטיס האשראי לא יישמרו באתר, אלא יעברו ישירות לאתר המאובטח של חברת PayPal.  
 6. תנאי תשלום.  
  1. התשלום באתר נעשה באמצעות כרטיסי אשראי, באתר המאובטח של חברת PayPal.  
  2. כל המחירים באתר כוללים מע"מ.  
  3. אם, מסיבה כלשהי, לא יינתן השירות או לא יישלח המוצר, יוחזר התשלום למזמין.  
 7. קבלת השירות (המוצר).  
  1. שירותי הטיפול והייעוץ באתר מתבטאים אך ורק בזמן שהקדיש איש המקצוע ללקוח, ולא בתוצאה כלשהי של המפגש, ונוכחותו של איש המקצוע במפגש (בקליניקה הווירטואלית) פירושה קבלת השירות, גם אם מסיבה כלשהי לא התאפשר ללקוח להשתתף במפגש.  
  2. ניתן לבטל את השירות בהודעה מוקדמת רק במידה ואפשרות כזו נוסחה במפורש בהסכם האישי בין המטפל/יועץ לבין הלקוח.  
  3. מוצרים שיירכשו באתר (למשל ספרים) יישלחו באמצעות הדואר.  
  4. האתר לא ישא באחריות במקרים שבהם ההזמנה לשירות או מוצר לא תתקבל במערכת או באם בעיה טכנית או אחרת תמנע מן הגולש לרכוש את המוצר.  
  5. האתר לא יהיה אחראי לשירותים שיינתנו בו, לטיבם או למועד אספקתם.  
  6. מוצרים שיירכשו באתר יישלחו לרוכשים בתוך שבוע מיום ההזמנה. אם, מסיבה כלשהי, לא תגיע ההזמנה בתום 21 ימים ממועד המשלוח, יישלח מוצר נוסף.  
  7. מוצרים פגומים שיישלחו בחזרה על-ידי הקונים (לכתובת: הנדסת עיצוב, קיבוץ רמת יוחנן 30035) יוחלפו, ומוצר תקין יישלח תמורתם למזמין.  
 8. סודיות.  

  בנוסף לקוד האתי של האתר, המבטיח סודיות לכל שירותי הטיפול והייעוץ, פרטי המשתתפים באתר לא יימסרו לכל צד שלישי לצרכי פרסום, שיווק או כל שימוש אחר אלא אם האתר יידרש לכך באמצעות צו שיפוטי או בהתאם להוראות החוק. במקרה שיידרש האתר לעשות זאת תימסר על כך הודעה למשתתף, שיוכל לנסות ולמנוע זאת באמצעים משפטיים.