עובד/ת סוציאלי/ת

הכשרתם של העובדים הסוציאליים בטיפול נפשי שונה מזו של הפסיכולוגים או של הפסיכותרפיסטים. חלקם מתנסים בעבודה הטיפולית כבר לאחר סיום לימודי התואר הראשון, ואחרים ממשיכים את הכשרתם גם לאחר סיום התואר השני באמצעות הקורס התלת-שנתי בפסיכותרפיה.

שלא כמו הפסיכולוגים, מעטים העובדים הסוציאליים הקליניים העובדים כמטפלים באופן עצמאי. רובם עובדים בתחנות לבריאות הנפש או בשירותי הרווחה.

לכאורה, יוקרתם של העובדים הסוציאליים המשמשים כפסיכותרפיסטים קטנה מזו של הפסיכולוגים הקליניים, אך בפועל אין הם נופלים מהם ביכולתם ובכישוריהם. נסיונם הרב בעבודה המערכתית עשוי לשמש כיתרון, כשמדובר בקשיים נפשיים הנובעים ממערכות יחסים משפחתיות, חברתיות או תעסוקתיות.
 
את הקוד האתי של העובדים הסוציאליים ניתן לקרוא באתר האגודה לקידום העבודה הסוציאלית.
 
במקרה של תלונה ניתן לפנות לוועדה לאתיקה מקצועית של איגוד העובדים הסוציאליים בישראל, בית ההסתדרות החדשה, רחוב ארלוזורוב 93, תל-אביב 62098, טלפון: 03-6921180, פקס: 03-6921148.
 

רשימת המטפלים אינה בגדר המלצה. האחריות לפרטים ברשימה מוטלת על המטפלים בלבד.
עבור לדף / 12  »» 
חזרה
אביטל מרמלשטיין, M.A., פסיכותרפיסט/ית, עובד/ת סוציאלי/ת
אבנר הדס, M.A., לימודי-תעודה, פסיכותרפיסט/ית, עובד/ת סוציאלי/ת, אזור תל-אביב
אורה שטרית אהרון, M.A., לימודי-תעודה, עובד/ת סוציאלי/ת, אזור השפלה
איזי מאימן, M.A., עובד/ת סוציאלי/ת, אזור תל-אביב
איל ורשביאק, M.A., עובד/ת סוציאלי/ת, אזור השפלה
איריס ענבר, B.A., לימודי-תעודה, פסיכותרפיסט/ית, עובד/ת סוציאלי/ת, מטפל/ת באמנות, אזור השרון