סוג הטיפול
מחוץ לטיפול האינדיבידואלי, שבו יש לקשר שבין המטפל לבין המטופל מקום מרכזי, קיימים גם סוגים רבים אחרים של טיפול נפשי, המערבים גם משתתפים נוספים. יתרונם של טיפולים כאלו נעוץ בהתמקדות שלהם בנושא מסוים או במערכות יחסים. חסרונם נובע מוויתור על הקשר המיוחד שבין המטפל לבין המטופל.
 
כאשר אתם פונים לטיפול שאיננו טיפול אינדיבידואלי, עליכם להיות מוכנים לוותר על הצורך בקשר האישי והבלעדי עם המטפל.

רשימת המטפלים אינה בגדר המלצה. האחריות לפרטים ברשימה מוטלת על המטפלים בלבד.
טיפול אינדיבידואלי

 

בטיפול אינדיבידואלי נוכחים רק המטפל והמטופל, והוא מתמקד בתהליכים הנפשיים של המטופל (מתוך 'טיפול נפשי, מדריך למשתמש).

טיפול זוגי

 

הטיפול הזוגי עוסק ביחסים שבין בני הזוג, והוא מיועד ליצור שפה משותפת ולשפר את הדיאלוג (מתוך 'טיפול נפשי, מדריך למשתמש).

טיפול משפחתי

 

הטיפול המשפחתי מתייחס אל המשפחה כולה כאל המטופל, ומנסה להבין את הדינמיקה של היחסים בין בני-המשפחה (מתוך 'טיפול נפשי, מדריך למשתמש).

טיפול קבוצתי

 

הטיפול הקבוצתי מאפשר למשתתפים לקבל את עזרתו של איש המקצוע בשילוב עם נוכחותם של משתתפים נוספים, המציגים בעיה דומה. זוהי דרך להכנה לטיפול נפשי ולשיפור כישורים חברתיים (מתוך 'טיפול נפשי, מדריך למשתמש).

טיפול קצר-מועד

 

טיפול קצר מועד הוא טיפול מוגבל בזמן וממוקד בבעיה אחת (מתוך 'טיפול נפשי, מדריך למשתמש).

טיפול באמצעות האינטרנט

 

הטיפול הנפשי באמצעות האינטרנט פותח אפשרויות חדשות ומרתקות לטיפול, והוא מתאים למי שאינו חושש ממחשבים ומכתיבה (מתוך 'טיפול נפשי, מדריך למשתמש).

טיפול מיני

 

הטיפול המיני מסייע בהתמודדות עם קשיים מיניים על-ידי שילוב בין הבנת המרכיבים הרגשיים לבין הדרכה בהתמודדות מעשית עם הקושי (מתוך 'טיפול נפשי, מדריך למשתמש).

טיפול בהפרעות אכילה

 

הטיפול בהפרעות אכילה הוא מומחיות המשלבת את הטיפול הנפשי בגורמים נוספים מתחום הבריאות והתזונה (מתוך 'טיפול נפשי, מדריך למשתמש).

טיפול בטראומה ובהלם-קרב

 

לאירועים טראומטיים כמו מלחמה או אירועי טרור יש השפעה מיידית על התפקוד הנפשי והגופני, והם ניתנים לטיפול מייד לאחר האירוע. בהיעדר טיפול עשויות להופיע תופעות פוסט-טראומטיות לאחר זמן רב, והטיפול בהן קשה (מתוך 'טיפול נפשי, מדריך למשתמש).

טיפול בילדים

 

הטיפול הנפשי בילדים דורש סביבה מיוחדת שתתאים לצרכיו של הילד, והמטפלים בילדים מקבלים הכשרה מיוחדת לשם כך (מתוך 'טיפול נפשי, מדריך למשתמש).