English עברית
כניסה

 
איך מתחילים טיפול נפשי באינטרנט? ד
 
 
לא קל להחליט להתחיל בטיפול נפשי (המכונה בטעות 'טיפול פסיכולוגי'), ואני מברך אותך על ההחלטה לבחור בטיפול באמצעות האינטרנט, בקליניקה הווירטואלית.
 
להרשמה לסדרה של שמונה מפגשים בקליניקה הווירטואלית, כתבו אלי ונתאם את הזמן המתאים: drorgreen@gmail.com. 
 
להתראות,
דרור גרין, טיפול נפשי באינטרנט באתר פסייקום