English עברית
כניסה

לקריאת הספר כולו באתר לחצו על צילום העטיפה. לקריאה נוחה ניתן להגדיל את הספר בלחיצה על הלחצן בפינה השמאלית או הימנית העליונה. 

דרור גרין

דרור גרין מציע התבוננות חדשה בשירה ודרך חדשה לקריאת שירה. זו אינה דרך ביקורתית, המפרשת את השיר, אלא התייחסות לשיר כאל חלון הפותח בפני הקורא אפשרות להתבוננות חדשה במציאות. 

משנת 2007 שולח דרור גרין בדואר האלקטרוני שיר שבועי והרהור על השירה ועל החיים, ומתבונן בהם מבעד לתפיסת-העולם החדשה שפיתח (תורת 'האימון הרגשי'), הרואה ביצירה האמנותית ובמיוחד בשירה אמצעי לחיזוק תחושת המקום הבטוח שלנו בעולם. 

הספר כולל את כל השירים וההרהורים שנשלחו למנויים בשנת 2017. 

באתר תוכלו להצטרף לרשימת המנויים, ולקבל את השיר השבועי בדואר האלקטרוני.

דרור גרין

דרור גרין מציע התבוננות חדשה בשירה ודרך חדשה לקריאת שירה. זו אינה דרך ביקורתית, המפרשת את השיר, אלא התייחסות לשיר כאל חלון הפותח בפני הקורא אפשרות להתבוננות חדשה במציאות. 

משנת 2007 שולח דרור גרין בדואר האלקטרוני שיר שבועי והרהור על השירה ועל החיים, ומתבונן בהם מבעד לתפיסת-העולם החדשה שפיתח (תורת 'האימון הרגשי'), הרואה ביצירה האמנותית ובמיוחד בשירה אמצעי לחיזוק תחושת המקום הבטוח שלנו בעולם.

הספר כולל את כל השירים וההרהורים שנשלחו למנויים בשנת 2016.

באתר תוכלו להצטרף לרשימת המנויים, ולקבל את השיר השבועי בדואר האלקטרוני.  

דרור גרין

דרור גרין מציע התבוננות חדשה בשירה ודרך חדשה לקריאת שירה. זו אינה דרך ביקורתית, המפרשת את השיר, אלא התייחסות לשיר כאל חלון הפותח בפני הקורא אפשרות להתבוננות חדשה במציאות. 

משנת 2007 שולח דרור גרין בדואר האלקטרוני שיר שבועי והרהור על השירה ועל החיים, ומתבונן בהם מבעד לתפיסת-העולם החדשה שפיתח (תורת 'האימון הרגשי'), הרואה ביצירה האמנותית ובמיוחד בשירה אמצעי לחיזוק תחושת המקום הבטוח שלנו בעולם. 

הספר כולל את כל השירים וההרהורים שנשלחו למנויים בשנת 2015. 

באתר תוכלו להצטרף לרשימת המנויים, ולקבל את השיר השבועי בדואר האלקטרוני.

 

דרור גרין

דרור גרין מציע התבוננות חדשה בשירה ודרך חדשה לקריאת שירה. זו אינה דרך ביקורתית, המפרשת את השיר, אלא התייחסות לשיר כאל חלון הפותח בפני הקורא אפשרות להתבוננות חדשה במציאות. 

משנת 2007 שולח דרור גרין בדואר האלקטרוני שיר שבועי והרהור על השירה ועל החיים, ומתבונן בהם מבעד לתפיסת-העולם החדשה שפיתח (תורת 'האימון הרגשי'), הרואה ביצירה האמנותית ובמיוחד בשירה אמצעי לחיזוק תחושת המקום הבטוח שלנו בעולם. 

הספר כולל את כל השירים וההרהורים שנשלחו למנויים בשנת 2014. 

באתר תוכלו להצטרף לרשימת המנויים, ולקבל את השיר השבועי בדואר האלקטרוני.

דרור גרין

דרור גרין מציע התבוננות חדשה בשירה ודרך חדשה לקריאת שירה. זו אינה דרך ביקורתית, המפרשת את השיר, אלא התייחסות לשיר כאל חלון הפותח בפני הקורא אפשרות להתבוננות חדשה במציאות. 

משנת 2007 שולח דרור גרין בדואר האלקטרוני שיר שבועי והרהור על השירה ועל החיים, ומתבונן בהם מבעד לתפיסת-העולם החדשה שפיתח (תורת 'האימון הרגשי'), הרואה ביצירה האמנותית ובמיוחד בשירה אמצעי לחיזוק תחושת המקום הבטוח שלנו בעולם. 

הספר כולל את כל השירים וההרהורים שנשלחו למנויים בשנת 2013. 

באתר תוכלו להצטרף לרשימת המנויים, ולקבל את השיר השבועי בדואר האלקטרוני.

דרור גרין

דרור גרין מציע התבוננות חדשה בשירה ודרך חדשה לקריאת שירה. זו אינה דרך ביקורתית, המפרשת את השיר, אלא התייחסות לשיר כאל חלון הפותח בפני הקורא אפשרות להתבוננות חדשה במציאות. 

משנת 2007 שולח דרור גרין בדואר האלקטרוני שיר שבועי והרהור על השירה ועל החיים, ומתבונן בהם מבעד לתפיסת-העולם החדשה שפיתח (תורת 'האימון הרגשי'), הרואה ביצירה האמנותית ובמיוחד בשירה אמצעי לחיזוק תחושת המקום הבטוח שלנו בעולם.

הספר כולל את כל השירים וההרהורים שנשלחו למנויים בשנת 2012.

באתר תוכלו להצטרף לרשימת המנויים, ולקבל את השיר השבועי בדואר האלקטרוני.  

 

דרור גרין

דרור גרין מציע התבוננות חדשה בשירה ודרך חדשה לקריאת שירה. זו אינה דרך ביקורתית, המפרשת את השיר, אלא התייחסות לשיר כאל חלון הפותח בפני הקורא אפשרות להתבוננות חדשה במציאות. 

משנת 2007 שולח דרור גרין בדואר האלקטרוני שיר שבועי והרהור על השירה ועל החיים, ומתבונן בהם מבעד לתפיסת-העולם החדשה שפיתח (תורת 'האימון הרגשי'), הרואה ביצירה האמנותית ובמיוחד בשירה אמצעי לחיזוק תחושת המקום הבטוח שלנו בעולם.

הספר כולל את כל השירים וההרהורים שנשלחו למנויים בשנת 2011.

באתר תוכלו להצטרף לרשימת המנויים, ולקבל את השיר השבועי בדואר האלקטרוני.  

שירי אהבה
תרגום: משה זינגר
איורים: דרור גרין

המתרגם משה זינגר תרגם מבחר של שירי-אהבה קלאסיים, ובהם משיריהם של לורד ביירון, ג'יימס ג'ויס, רילקה, ייטס, קאמינגס, היינה ועוד.

את הספר אייר דרור גרין ברישומים צבע עדינים.

דרור גרין

דרור גרין מציע התבוננות חדשה בשירה ודרך חדשה לקריאת שירה. זו אינה דרך ביקורתית, המפרשת את השיר, אלא התייחסות לשיר כאל חלון הפותח בפני הקורא אפשרות להתבוננות חדשה במציאות. 

משנת 2007 שולח דרור גרין בדואר האלקטרוני שיר שבועי והרהור על השירה ועל החיים, ומתבונן בהם מבעד לתפיסת-העולם החדשה שפיתח (תורת 'האימון הרגשי'), הרואה ביצירה האמנותית ובמיוחד בשירה אמצעי לחיזוק תחושת המקום הבטוח שלנו בעולם.

הספר כולל את כל השירים וההרהורים שנשלחו למנויים בשנת 2018.

באתר תוכלו להצטרף לרשימת המנויים, ולקבל את השיר השבועי בדואר האלקטרוני.  

לא למכירה. אפשר לקרוא את הספר בחינם באתר.

 דרור גרין

דרור גרין מציע התבוננות חדשה בשירה ודרך חדשה לקריאת שירה. זו אינה דרך ביקורתית, המפרשת את השיר, אלא התייחסות לשיר כאל חלון הפותח בפני הקורא אפשרות להתבוננות חדשה במציאות. 

משנת 2007 שולח דרור גרין בדואר האלקטרוני שיר שבועי והרהור על השירה ועל החיים, ומתבונן בהם מבעד לתפיסת-העולם החדשה שפיתח (תורת 'החשיבה הרגשית'), הרואה בפירוק ובהרכבה של שיר כלי חשיבה.

הספר כולל את כל השירים וההרהורים שנשלחו למנויים בשנת 2019.

באתר תוכלו להצטרף לרשימת המנויים, ולקבל את השיר השבועי בדואר האלקטרוני.  

לא למכירה. אפשר לקרוא את הספר בחינם באתר.

רחל

בגני נטעתיך

שיריה  של רחל המשוררת, שליוו את דור החלוצים של תחילת המאה העשרים, הציבו אותה בשורה הראשונה של השירה העברית המודרנית. גם בתחילת המאה העשרים ואחת שגורים שיריה המודפסים והמולחנים בפי כל. 

רחל בלובשטיין סלע נולדה ברוסיה בשנת 1890, ועלתה לישראל בשנת 1909. היא עבדה בחקלאות ברחובות ועסקה גם בהוראה, ובשנת 1919 עברה להתגורר בדגניה. משחלתה בשחפת נאלצה לעזוב את דגניה. היא מתה באפריל 1931 ונקברה בבית הקברות כנרת. 

 

דרור גרין

נהר האהבה

 

 

 

שירי האהבה וציורי האקווארל של דרור גרין מציירים במשיחות מכחול עדינות את הרגעים הקטנים של האהבה.

המהדורה הראשונה של הספר יצאה לאור בשנת 1990, בשם 'נהר האהבה, שירי-אהבה סיניים', שתורגמו על-ידי דרור גרין. רק במהדורה החדשה, שיצאה לאור בשנת 2007, חשף דרור גרין את זהותו כמחבר וכמאייר הספר.

יונה וולך

שירים אחרונים

 

 

 

קולה המיוחד של יונה וולך הטביע את חותמו בשירה העברית של סוף המאה העשרים, והדיו נשמעים עד היום גם בכתביהם של משוררים רבים.

שיריה האחרונים של יונה וולך פורסמו בכתב-העת 'פיוט', בעריכתו של דרור גרין, ובספר 'אור פרא' שיצא לאור שנתיים לפני מותה.

הקובץ הנוכחי מציג לראשונה שישה שירים חדשים, שלא ראו אור מעולם, וגם צילומים מכתב-היד המקורי של המשוררת.

חדש: דרור גרין

צליל חצוצרות המלאכים

דרור גרין מהרהר על שירה ועל תרגום שירה באמצעות שמונים וארבעה שירים שתרגם, ובהם שירים מאת ת.ס. אליוט, אליזבת בארט בראונינג, ג'ון ברימן, ג'יימס ג'ויס, אמילי דיקינסון, ג'והן דון, ואלאס סטיבנס, אדגר אלן פו, קונסטנטינוס קוואפיס, דילן תומאס, ועוד משוררים רבים, מוכרים ו לא מוכרים. 

כל אחד מן השירים בספר מלווה בהרהור על מהותו של התרגום ככלי חשיבה ועל מהותה של השירה ככלי ליצירת תחושה של מקום בטוח בעולם המעורר חרדה. זו אינה ביקורת ספרותית, אלא הצעה לקריאה חדשה של שירה. 

הספר כולל את כל השירים  המתורגמים וההרהורים שנשלחו למנויים.

באתר תוכלו להצטרף לרשימת המנויים, ולקבל את השיר השבועי בדואר האלקטרוני.  

   

שלמה המלך

שיר השירים

'שיר השירים' הוא רצף של פרקי שירה הכרוכים יחד בראשונה שבין חמשת המגילות בתנ"ך. זהו שיר אהבה צרוף המציג בחושניות את גווני הגוונים של יחסי איש ואשה. חז"ל פירשו את הארוטיקה של 'שיר השירים' כמשל ליחס בין עם ישראל לאלוהיו. 

המסורת מייחסת את 'שיר השירים' לשלמה המלך, כפי שהיא מייחסת לו גם את 'משלי' ו'קהלת'. את 'שיר השירים' נהוג לקרוא בחג הפסח, המתאים לתיאורי האביב שבשיר. יש חוקרים המניחים ש'שיר השירים' הוא קובץ של שירי אהבה שנאספו יחד בתקופה מאוחרת יותר.