English עברית
כניסה

לקריאת הספר כולו באתר לחצו על צילום העטיפה. 

יוסף הירש

גלריה מודפסת היא סדרת ספרים-קטלוגים שליוו תערוכות שהוצגו במוזיאונים, בשיתוף עם מוזיאונים וגלריות. עורך הסדרה: דרור גרין

התערוכה של יוסף הירש, 'טבע לא דומם', הוצגה בגלריה לאמנות באוניברסיטת בן-גוריון בדצמבר 1993, וכן במוזיאון הרצליה ובבית-האמנים בירושלים. אוצר התערוכה: דרור גרין. 

 
דרור גרין

דרור גרין מצייר בשמן על בד, וגם מאייר. כאן ניתן לצפות בציורים שונים שלו.