English עברית
כניסה

אימון רגשי

בתיקיית 'אימון רגשי' תוכלו לקרוא מאמרים העוסקים בגישת האימון הרגשי שפיתחתי, שאינה 'טיפול' אלא דרך-חיים המבוססת על תרגול יומיומי של שבע מיומנויות רגשיות.

 

 
זהו תיאור-מקרה בדוי של אימון רגשי לזוגיות, המתאר את עבודת האימון הרגשי ותרגול שבע המיומנויות הרגשיות.
 
 
 

 
זהו פרק מתוך ספרו של דרור גרין, 'אימון רגשי', המציג את המניע האנושי הבסיסי: ההתרחקות ממקום סכנה וחרדה והחיפוש אחר המקום הבטוח.  
 
 

באמצעות צילומיה של הצלמת הבריטית ג'יליאן וורינג מוצגת גישת הסטוריטיילורינג (STORYTAILORING), שהקדימה את גישת האימון הרגשי. זו גישה המתייחסת לכל אדם כאל המחבר של הסיפור שלו.
 
 
 
המאמר מציג את תפיסת-היסוד של גישת הסטוריטיילורינג, ואת האופן שבו הסיפור משמש כמניע מרכזי בפעילות האנושית.  
 
 
 
 
 
המאמר מציג את גישת הסטוריטיילורינג באמצעות הדגמה של כרטיסי המריורמה העתיקים, המשמשים כ'קלפי סטוריטיילורינג'.  
 
 
  
קריאה מהנה,
דרור גרין