English עברית
כניסה

טיפול נפשי

בתיקיית 'טיפול נפשי' תוכלו לקרוא מאמרים העוסקים בהגדרת הטיפול הנפשי וכן מושגים בסיסיים בפסיכותרפיה. חלק מן המאמרים לקוחים מספרי  'טיפול נפשי, מדריך למשתמש',  'פסיכותרפיה ממבט אחר', 'פרויד נגד דורה' או מתיאורי-המקרים של פרויד, אותם תוכלו לקרוא  בספריה לפסיכותרפיה באתר, וחלקם פורסמו בכתבי-עת.

 

 
 
זו רשימה בסיסית של מושגי-היסוד של הטיפול הנפשי, מתוך הספר 'טיפול נפשי, מדריך למשתמש'.  
 
     

 

 ד"ר דרור גרין: הורות, הדרכה וטיפול נפשי ( אחרית דבר ל'הנס הקטן' מאת זיגמונד פרויד)
המאמר מתאר את הטיפול של פרויד בתיאור-המקרה של 'הנס הקטן' כמקרה ראשון של הדרכת-הורים בהיסטוריה של הפסיכותרפיה.
 
 

 

 ד"ר דרור גרין: הנשים של פרויד (אחרית דבר ל'שתי נשים היסטריות' מאת זיגמונד פרויד)
המאמר מתאר את מקומן המיוחד של הנשים שטופלו על-ידי פרויד, וגם של המטפלות הראשונות שהכשיר.
 
 

 

 ד"ר דרור גרין: קדירת-הקסמים של הפסיכואנליזה (מבוא לספר 'מחקרים בהיסטריה', מאת זיגמונד פרויד וג'וזף ברויאר)
המאמר מתאר את מקומו החשוב של 'מחקרים בהיסטריה' כאבן-היסוד של יצירת הפסיכואנליזה בידי פרויד.
 
 

 

המאמר עוסק במעגלים היוצרים את יחסי האמון והביטחון בין מטפל למטופל, הנובעים מכללי האתיקה ומכללי-היסוד של הפסיכותרפיה.
 
 
 

 

המאמר מופיע כהקדמה לספר 'הריון מדומה' שבו מופיעים תיאורי-המקרים של פרויד וברויאר. המאמר מציג את תרומתו של ברויאר, במקרה של 'אנה או', להתפתחותה של הפסיכואנליזה.
 
 
קריאה מהנה,