English עברית
כניסה

טיפול נפשי באינטרנט

בתיקיית 'טיפול נפשי באינטרנט' תוכלו לקרוא מאמרים העוסקים בהגדרת התחום החדש של הטיפול הנפשי באמצעות האינטרנט, ביחסי מטפל-מטופל באינטרנט ובקליניקה הווירטואלית. תיאור-מקרה של טיפול נפשי באמצעות האינטרנט תוכלו לקרוא בספרי ' רצח בקליניקה הווירטואלית', המתאר טיפול כזה באמצעות עלילת מתח.

 

זהו החלק הראשון מתוך עבודת הדוקטורט שלי, הסוקר את התהליכים שקדמו לטיפול הנפשי באינטרנט ואת התפתחות הפסיכותרפיה באינטרנט בעשרים השנים האחרונות.

 

 

 
המאמר פורסם ב'שיחות', כתב-עת לפסיכותרפיה, והוא מציג את הקליניקה הטיפולית באינטרנט כמרחב מוגן המתאים ליצירת קשר טיפולי.
 
 

 
המאמר פורסם ב'נפש', רבעון לפסיכולוגיה, והוא מתאר את הקליניקה הווירטואלית מנקודת ראות פסיכואנליטית.
 
 
 

 
זוהי הרצאה שניתנה בכנס הווירטואלי הראשון, בנושא 'אינטרנט וטיפול נפשי', שנערך באתר 'פסייקום' באוגוסט 2004.  
 
 
 

 
זה המאמר הראשון שנכתב אודות הטיפול הנפשי באינטרנט בעברית, והוא פורסם ב'נפש', רבעון לפסיכולוגיה, בשנת 2000.  
 
 
 

דרור גרין: המשכיות או חדשנות, על התפתחות הטיפול הנפשי באינטרנט
המאמר, שפורסם בכתב-העת פסיכו-אקטואליה, מבוסס על הרצאה שניתנה בכנס הווירטואלי הראשון בנושא 'אינטרנט וטיפול נפשי' באתר 'פסייקום', בשנת 2004.
 
 

זהו תרגום הרצאה שניתנה בכנס השנתי של החברה האירופית לפסיכותרפיה קומוניקטיבית, לונדון, אפריל 2001.  המאמר פורסם גם בכתב-העת 'נפש' לפסיכולוגיה באוגוסט 2001.
 
 

המאמר מציג את השימוש בקליניקה הווירטואלית ככלי יעיל לטיפול נפשי, להכשרת מטפלים ולהדרכה.
 
 
קריאה מהנה,